Informace o nás

U dubu

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je příspěvková organizace, která je financována z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov poskytují komplex služeb klientům v domovech důchodců, v domě s pečovatelskou službou a klientům v terénu.

Posláním organizace je prostřednictvím služeb rozvíjet, podporovat a zachovat důstojný život našich klientů. Při naplňování tohoto poslání vycházíme z individuálních potřeb klienta. Základním pilířem služeb je důraz na podporu a zachování původních dovedností a zvyků s respektováním životních postojů každého jednotlivce. Smyslem naší práce je co nejvíce se přiblížit domácímu prostředí ze kterého k nám naši klienti přicházejí.

Cílem MěÚSS Jirkov je prostřednictvím kvalifikovaného personálu zajistit klientům důstojný život s respektováním jejich práv a potřeb. Poskytovat klientům podmínky pro uplatnění vlastní vůle při řešení životní situace.

Mládežnická

Služby poskytované MěÚSS Jirkov jsou pro klienty, kteří pro svůj věk, zdravotní stav či sociální situaci potřebují komplex služeb, kterým lze rozvíjet, podporovat a zachovávat podmínky pro důstojnou životní etapu. Služby MěÚSS Jirkov mohou využívat občané, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby při uspokojování základních životních potřeb bez ohledu na trvalé bydliště.

Péče o klienty je poskytována prostřednictvím ­personálu přímé péče, zdravotním personálem a ostatními týmy, které zajišťují: ubytování, stravování, praní prádla, úklid, ošetřovatelskou péči, rehabilitační služby, sociální služby, kadeřnické služby. Specializované služby jsou poskytovány dodavatelsky: pedikúra, kantýna, vzdělávací programy…

Velikost písma