Ubytování v Domě s pečovatelskou službou

Ubytování

Ubytování v Domě s pečovatelskou službou je kvalitativně vyšší form jedné ze služeb sociální péče, která je poskytována zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Dům s pečovatelskou službou umožňuje těmto občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí.

Svým vybavením umožňuje Dům s pečovatelskou službou poskytovat potřebným občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu. Přidělování ubytování podléhá režimu, který stanoví Rada města Jirkova v souladu platnou legislativou. Žádost se podává na vyplněném předepsaném formuláři, který zde můžete stáhnout spolu s vyjádřením lékaře, které je opět ke stažení zde.

Zdravotní péče a ošetřovatelská péče v tomto zařízení není poskytována zaměstnanci MěÚSS Jirkov. Lze zajistit ošetřovatelskou a zdravotní péči pouze dodavatelsky.

Podmínky pro přidělení 

Žadatel je při podání žádosti příjemcem pečovatelské služby, nebo má sníženou soběstačnost a sociální poměry žadatele, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, vyžadují v některých úkonech péči jiné osoby, případně je příjemcem příspěvku na péči.
Žadatel je občanem, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo je plně invalidní a s pomocí poskytované pečovatelské služby je schopen vést poměrně samostatný život. U manželských nebo jiných dvojic (např. sourozenci, druh – družka apod.) je podmínkou snížená soběstačnost alespoň u jednoho z nich a druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči nemůže poskytnout.