Odborné poradenství

Sociální poradenství je ambulantní a terénní sociální služba, která je určena osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života a nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové skupiny spadají dále osoby komerčně zneužívané, se zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let a senioři ve věku od 65 let.

Cílem služby je pomoci zlepšit sociální situaci osob, které chtějí svou situaci řešit. Usilovat o to, aby uživatelé netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo netrpěli neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytováním odborného poradenství snižovat jejich míru sociálního vyloučení nebo alespoň zabránit prohlubování tohoto stavu.

Posláním služby sociálního poradenství realizovaného v Sociální poradně Jirkov je poskytnout radu nebo pomoc lidem v nouzi, kteří splní cílovou skupinu a ocitli se v situaci, kdy nemají dostatek informací, schopností nebo finančních prostředků, aby byli schopni nepříznivou životní situaci řešit sami.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. sociálně terapeutické činnosti,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Na konzultace je třeba se PŘEDEM OBJEDNAT! Objednání je možné telefonicky, osobně, písemně či elektronicky.

Odborné poradenství, které poskytujeme, členíme do čtyř skupin:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradenství v oblastech:

 • dluhové poradenství včetně OSOBNÍHO BANKROTU
 • získání a udržení zaměstnání, či jiného stabilního příjmu včetně sepsání životopisu
 • zprostředkování kontaktu na lékaře, právníka, psychoterapeuta a na další dostupné služby
 • hledání ubytování
 • problémů v mezilidských vztazích.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Můžeme pomoci

 • osobní nabídkou služeb Sociální poradny Jirkov
 • provedením základního sociálního poradenství v terénu
 • spolupracováním na řešení tíživé životní situace uživatele se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými institucemi
 • prací na zlepšení životní situace uživatelů v jejich přirozeném prostředí
 • doprovody uživatelů na jednání s úřady, lékaři, soudy, bankami apod.
 • asistencí při jednání s věřiteli a exekutory, zajištění dodržování práv uživatele při výkonu exekuce apod.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradna Jirkov zajišťuje pro klienty poradny bezplatné právní poradenství zejména v oblasti práva:

 • rodinného
 • pracovního
 • občanského

SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ

Sociální poradna Jirkov zajišťuje bezplatnou podporu a konzultaci pro klienty poradny s nezávislým odborníkem – mediátorem, psychoterapeutem, pedagogem.

Služba je zaměřena zejména na tyto oblasti:

 • problémy a spory v oblasti občanského soužití,
 • osobní problémy vycházející za složité životní situace,
 • neschopnost odpočívat a uspořádat si svůj naplněný život,
 • řešení konfliktů a sporů v oblasti rodiny a jejího soužití,
 • problémy v partnerském vztahu (odcizení, nevěra, žárlivost, …),
 • rodičovskou bezradnost při výchově dětí,
 • vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi,
 • rozhodování o rozvodu / rozchodu,
 • dohodu rodičů v oblasti porozvodové / porozchodové péče o dítě,
 • vyrovnávání se s úmrtím blízkého člověka,
 • domácí násilí atd.

Služby právního a specializovaného poradenství jsou určené pouze pro registrované uživatele Sociální poradny Jirkov, tj. uživatele, kteří uzavřou s poradnou smlouvu o poskytování služby. Služby Sociální poradny Jirkov jsou BEZPLATNÉ.

Poradenství zajišťuje:

 • Specializovaný tým poradců – sociální pracovníci