Informace pro zájemce o naše služby

Vážení budoucí klienti, zde je uvedeno ve čtyřech krocích co je potřeba učinit pro podání žádosti k našim službám:

 1. Vyberte si konkrétní žádost níže.
   
 2. Vyplňte všechny údaje na tiskopisu a žádost podepište.
   
 3. Na druhé straně žádosti naleznete „Vyjádření lékaře“, které vyplní Váš obvodní lékař. 
    
 4. Vyplněnou a podepsanou žádost včetně vyjádření lékaře předejte:
 • osobně na podatelnu MěÚSS Jirkov.
 • do datové schránky MěÚSS Jirkov, p.o. – yqz8ynn.
 • poštou na adresu MěÚSS Jirkov, p.o., U Dubu 1562, 43111 Jirkov.

Kontakt

e-mail: evidencezajemcu@meussj.cz.
tel.: 777 757 106.
tel.: 474 684 432.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Formuláře ke stažení


Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby


Žádost o poskytnutí odlehčovací služby


Žádost o poskytnutí terénní služby


Vyjádření lékaře.


Veškeré formuláře jsou uložené ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com